SWIG Delta Partner we współpracy z Urzędem Miejskim w Zatorze prowadzi obecnie badania związane z opracowaniem „Strategii rozwoju gospodarczego obszaru Doliny Karpia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, agroturystyki oraz stref aktywności gospodarczej w Zatorze oraz lokalnych produktów i marek lokalnych”. Badanie ma na celu zebranie informacji i opinii mieszkańców Doliny Karpia, w której skład wchodzą gminy Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice na temat warunków i jakości życia na terenie Doliny Karpia. W związku z tym, chciał(a)bym zaprosić Panią/Pana do wypełnienia ankiety na ten temat. Pani/Pana odpowiedzi będą dla nas bardzo ważnym źródłem informacji. Jednocześnie chciał(a)bym Panią/Pana zapewnić, że badanie ma charakter anonimowy i wyniki będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych, statystycznych zestawień opinii.

Badanie ma na celu zebranie informacji i opinii mieszkańców Doliny Karpia, w której skład wchodzą gminy Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice na temat warunków i jakości życia na terenie Doliny Karpia. W związku z tym, zapraszamy Panią/Pana do wypełnienia ankiety na ten temat. Pani/Pana odpowiedzi będą dla nas bardzo ważnym źródłem informacji. Jednocześnie chcielibyśmy Panią/Pana zapewnić, że badanie ma charakter anonimowy i wyniki będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych, statystycznych zestawień opinii.

Link do ankiety.