W dniu 25 maja 2016 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla