W dniu 8 czerwca 2016 roku o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej w
Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski