„Rusza LSR!” – tym hasłem Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia.Będziemy Państwu na bieżąco przekazywać informacje o stanie wdrażania Strategii, głównych celach, planowanym budżecie, terminach naborów, planowanych spotkaniach informacyjnych, zakresie i warunkach wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie.  Wkrótce otrzymacie Państwo informacje na temat harmonogramu planowanych naborów.