W dniu 15 czerwca 2016 roku o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w
Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Natomiast dnia 17 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00 Komisja Oświaty i Kultury posiedzenie będzie odbywać w Samorządowym Przedszkolu a o 10.30 w Publicznym Gminazjum im. Karola Wojtyły w Polance Wielkiej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski