W dniu 28 czerwca 2016 roku o godzinie 16.00 w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Iwona Knapik