Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenia dotyczące wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 lipca 2016 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lipca 2016 r. rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego