Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Polanka Wielka Nr III/14/2014 z dnia 29.12.2014r. sporządziła kartę inwentaryzacyjną nr 5/2016 oraz spis inwentaryzacyjny.
Ponadto Komisja  informuje  że od 27.07.2016 r. do 29.08.2016 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 w biurze nr 6 został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

Spis dotyczy następującej nieruchomości: dz. 2490 o pow. 0.6545 ha (stary cmentarz).

W okresie wyłożenia osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej w godzinach pracy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, ul Długa 61 tj. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00 – 15.00, środa: 7.00 – 16.00, piątek: 7.00 – 14.00 w pokoju nr 6.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

         (-)   Roman Dobrowolski