W związku z remontem drogi powiatowej – ul. Polnej w Polance Wielkiej, który rozpocznie się 16 sierpnia 2016 r. wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów.

Na czas wykonania nawierzchni asfaltowej, droga na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką              – ul. Długą do skrzyżowania z ul. Jodłową i Świerkową w Polance Wielkiej będzie całkowicie zamknięta.
O całkowitym zamknięciu drogi, mieszkańcy zostaną poinformowani na trzy dni przed terminem wykonywania nawierzchni asfaltowej.
                                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                                  /-/ Grzegorz Gałgan