W związku z remontem drogi powiatowej – ul. Polnej w Polance Wielkiej, który rozpoczął się 16 sierpnia 2016 r. informuję, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku, na czas wykonania nawierzchni asfaltowej, droga na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką – ul. Długą do skrzyżowania z ul. Jodłową i Świerkową w Polance Wielkiej będzie całkowicie zamknięta.

                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                    /-/ Grzegorz Gałgan