W dniu 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej a o godzinie 11.00 w Samorządowym Przedszkolu w
Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski