W oparciu o art. 35. ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej na tablicy ogłoszeń  został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 05.09.2016 r. do 26.09.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj.
•    część nieruchomość    gruntowej oznaczonej nr dz. 107/5  o   powierzchni 4m2
•    lokal użytkowy o pow. 39,5 m2.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pokój 6 lub pod nr tel. (033) 8488-008 wew.41.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan