W dniu 22 września 2016 roku o godzinie 7.30 w Publicznym Gmnazjum im. Karola Wojtyły w
Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski