Urząd Skarbowy przedstawia harmonogram szkoleń, które w najbliższych dniach odbędą się w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu.

W dniu 16 września 2016r. odbędzie się szkolenie z cyklu ,,Wiedza w pigułce” – podstawowe informacje w zakresie opodatkowania spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych.

W dniach 19 i 20 września 2016r. – szkolenie na temat: Platforma ePUAP – wysyłanie dokumentów do podmiotu publicznego przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W dniu 20 września 2016r. – szkolenie z cyklu ,,Wiedza w pigułce” – podstawowe informacje z zakresu pełnomocnictw w kontekście zmian w ustawie Ordynacja podatkowa obowiązujących od 01.01.2016r.

W dniu 23 września 2016r. – szkolenie z cyklu ,,Wiedza w pigułce” – podstawowe informacje z zakresu rejestracji dzialalno6ci gospodarczej, form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów/dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.