W związku z prowadzoną aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, serdecznie zapraszam do udziału we wstępnym spotkaniu konsultacyjnym.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną proponowane działania w Programie, zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w regionie.
Spotkanie odbędzie się 21 września 2016r. o godz. 10.00 w Sali audiowizualnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. Focha 3.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
(-)Wojciech Kozak