18 września delegacja władz i mieszkańców Polanki Wielkiej udała się do naszego miasta partnerskiego leżącego na Słowacji. Na samym początku uroczystości, połączonych z 660 rocznicą pierwszej wzmianki o miejscowości Stráňavy – wójt Grzegorz Gałgan przekazał na ręce starosty Jozefa Papana okolicznościowy tort – przyozdobiony herbami Stráňav i Polanki Wielkiej.