W dniu 30 września 2016 roku o godzinie 17.00 w sali nr 8 Urzędu
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Iwona Knapik