Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 30 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły  ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Treść komunikatu