Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza Mieszkańców Gminy na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 23 października  (tj. niedziela) 2016 roku o godzinie 14.00 na sali Gminnego Centrum Kultury w  Polane Wielkiej.

Tematami zebrania będą między innymi: perspektywa budowy kanalizacji na terenie gminy, możliwość pozyskania finansowania montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych na obiektach prywatnych oraz sprawy bieżące wsi.

Wójt Gminy 
/-/ Grzegorz Gałgan