Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 9 listopada 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyjaśnienia dotyczące interpretacji kryteriów ocen używanych przez Radę. Ponadto uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową (dostępną na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),a także z rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków). Ponadto informujemy, że najbliższy nabór z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowany jest na grudzień 2016r.
Indywidualne doradztwo prowadzone jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura (8.00-16.00)”.