W dniu 28 października 2016r.
pracownicy socjalni i asystenci rodziny z małopolskich Ośrodków Pomocy
Społecznej uczestniczyli w Wizycie studyjnej w GOPS w Polance Wielkiej.
Inicjatorem i organizatorem tej wizyty był Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie. W spotkaniu udział wzięło 30 osób, przedstawicieli gmin
z całej Małopolski. Celem wizyty było podzielenie się doświadczeniami pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej w zakresie podejmowanych działań przez ośrodek w szczególności
tych nagrodzonych w konkursach „Przeciw przemocy” w 2016r. oraz Małopolski
Pracownik Socjalny roku 2015 dla Jadwigi Kwarciak.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Grzegorza Gałgana i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy przybliżyli uczestnikom historię Gminy i jej rozwój w obszarze pomocy społecznej. W dalszej części spotkania specjalista pracy socjalnej Jadwiga Kwarciak przybliżyła zabranym wdrożone w ostatnim czasie rozwiązania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak i działania podejmowane w ramach Stowarzyszenia Interwentów Społecznych Za-Torem. Jednocześnie udzieliła wskazówek, które mogą być pomocne dla innych OPS chcących przenieść te rozwiązania na swoje obszary opiekuńcze. Na zakończenie wizyty jej uczestnicy podjęli dyskusję nad dylematami w zakresie codziennej realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej.

Gmina Polanka Wielka i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej przygotowała dla gości smaczną niespodziankę – degustację lokalnych produktów.

W tym miejscu serdeczne podziękowania składamy firmom: Robert Tyran Piekarnia – Cukiernia oraz Edward Jurecki PLZ Global.

 

 GALERIA ZDJĘĆ

Autor zdjęć: Jacek Krawczyk