W dniu 30 grudnia 2016 roku o godzinie 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Knapik