W dniu 16 stycznia 2017 roku o godzinie 18.00 w Urzędzie Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Iwona Knapik