Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Polanka Wielka, dnia 17 stycznia 2017 roku, godzina 15.00.

RG 0002.1.2017.AZ

 Polanka Wielka, dnia 16 stycznia 2017 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY POLANKA WIELKA
zwołuje na dzień
17 stycznia 2017 roku na godz. 15.00
sesję nadzwyczajną Rady Gminy Polanka Wielka

   

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016-2020.
  3. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
(-) Daniel Gałgan