Wójt Gminy Polanka Wielka informuje o nowych zasadach wycinki drzew.