Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza mieszkańców zainteresowanych możliwością  uzyskania dofinansowania na wymianę pieców centralnego ogrzewania w 2017 roku, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 stycznia, tj. w niedzielę o godzinie 14 na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.