W dniu 26 stycznia 2017 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla