Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Polanka Wielka w 2017 roku.

LpPrzedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia: Roboty budowlane, Dostawy, UsługiTryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamółwieniaPrzewidywany termin wszczęcia w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
1.Przebudowa drogi gminnej nr K 510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 000+000 do km 0+999;
Budowa kanalizacji sanitarnej Etap I cz.II
Robota budowlanaPrzetarg nieograniczony2.518.232,00złI kwartał 2017r.
2.Budowa drogi gminnej ul. Orzechowa w Polance WielkiejRobota budowlanaPrzetarg nieograniczony300.000,00 złI kwartał 2017r.
3.Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Polance WielkiejRobota budowlanaPrzetarg nieograniczony150.000,00 złII kwartał 2017r.
4.Rozbudowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole PodstawowejRobota budowlanaPrzetarg nieograniczony600.000,00 złIII kwartał 2017r.
5.Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 600 000,00 złUsługaPrzetarg nieograniczony300.000,00 złIII kwartał 2017r.
6.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Polanka WielkaUsługaPrzetarg nieograniczony400.000,00 złIV kwartał 2017r.