Wójt Gminy Polanka Wielka Informuje, że po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie wsparcie finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przyznał dotacje celową Ludowemu Klubowi Sportowemu „STRUMIEŃ” w Polance Wielkiej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą „Dziecko aktywne – zdrowy dorosły” w kwocie: 80.000,00 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2016 poz.446 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 8 Uchwały Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r.  (zm. Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2016 r.) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Polanka Wielka Informuje, że po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie wsparcie finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przyznał dotacje celową Ludowemu Klubowi Sportowemu „STRUMIEŃ” w Polance Wielkiej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą „Dziecko aktywne – zdrowy dorosły” w kwocie: 80.000,00 zł.