WAŻNE

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie naborem wniosków w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowei realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, Wójt Gminy Polanka Wielka prosi wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w 2017 roku o wypełnienie załączonej ankiety (do pobrania tutaj) i złożenia jej w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pokój 15.

Szczegóły dofinansowania dostępne są na stronie internetowej WFOSiGW w Krakowie

 

 

Drogi Mieszkańcu i Przedsiębiorco!
Gmina Polanka Wielka przystąpiła do opracowania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

WAŻNE: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest niezbędnym dokumentem do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2016-2020 (zarówno dla Gminy jak i Przedsiębiorców działających na terenie Gminy) np. termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, wymiany starych kotłów węglowych oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy i przedsiębiorców.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, tworzony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wraz z wzorem ankiety są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Polance Wielkiej
www.polanka-wielka.pl   w zakładce: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

 
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy Planu działającego na rzecz Gminy Polanka Wielka- CERENER Łukasz Brózda tel. 691 960 419 lub w Urzędzie Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka – Martyna Jarosz ( pok. nr 15) tel. 33 848 80 08 wew. 40

*** Program PONE Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest to program dofinansowania  na wymianę niskosprawnego kotła na paliwo stałe na nowy kocioł węglowy kl. 5 lub gazowy lub  na biomasę w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Możliwość dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych. Więcej informacji  na temat programu na stronie internetowej:
www.wfos.krakow.pl/aktualizacja-programu-pone   lub u Wykonawcy Planu. 

Ankietę można wypełnić elektronicznie lub ręcznie, złożyć
 w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej – Dziennik Podawczy, do urn oznaczonych „ANKIETY PONE” w Samorządowym Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum lub przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@polanka-wielka.pl
w terminie do 29.02.2016r.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.
 

Ankieta dla budynków użyteczności publicznej

Ankieta dla przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych i handlowych

Ankieta Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanka Wielka

Ulotka 1

Ulotka 2