Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018

Lp.

 

Rodzaj czynności
                                                     
 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

                              

Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie pisemnej deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko
w roku szkolnym 2017/2018
do 17 lutego 2017 r.Nie dotyczy
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 27 lutego 2017 r.
do 17 marca 2017 r
 
od 3 kwietnia 2017 r.
do 7 kwietnia 2017 r.
                                     
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
od 20 marca 2017 r.
do 22 marca 2017 r.

 

do 11 kwietnia 2017 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychdo 31 marca 2017 r.do 19 kwietnia 2017 r.