W dniu 16 lutego 2017 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski