Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje o ogłoszeniu piątego naboru wniosków prowadzonych przez LGD.