Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach *Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2017″*, które odbędzie się dnia 28 lutego 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Spotkanie skierowane będzie przede wszystkim do osób chcących *założyć bądź rozwinąć działalność gospodarczą* na terenie Doliny Karpia w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich. Podczas spotkania zostanie szczegółowo omówiona dokumentacja konkursowa na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.