Informacja w sprawie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N8.(stan na 28.02.2017r.) Problem dotyczący występowania grypy u ptaków (HPAI – H5N8) w dalszym ciągu jest poważny!

Obecnie potwierdzonych zostało w Polsce 59 ognisk grypy u ptactwa hodowlanego oraz 61 przypadków grypy u ptactwa dzikiego, w tym 7 ognisk grypy ptaków w województwie małopolskim.

Dnia 20 grudnia 2016r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadził m.in. nakaz odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW POWYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIA PRZEWIDZIANE SĄ DOTKLIWE KARY!!! (minimalna kara to 809,44zł)

W/w nakaz obowiązuje do czasu uchylenia w/w rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na chwilę obecną (28.02.2017r.) rozporządzenie nie zostało uchylone w związku z czym nakazy i zakazy wprowadzone powyższym aktem prawnym zachowują swoją moc.

Aktualną sytuację związaną z występowaniem nowych ogniska grypy można śledzić na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/