W dniu 15 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla