W dniu 10 marca 2017 roku na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu Wojewoda Małopolski wręczył Wójtowi Gminy Polanka Wielka promesę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K 510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+000 do km 0+999”