W związku z przebudową dróg gminnych ul. Ogrodowej i ul. Orzechowej w Polance Wielkiej, rozpoczynającą się od 18 kwietnia 2017 r. wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na w/w ulicach. O całkowitym zamknięciu dróg mieszkańcy zostaną poinformowani na trzy dni przed terminem wykonania nawierzchni asfaltowej. Planowane zakończenia robót: na ul. Ogrodowej – 31 październik 2017 r. na ul. Orzechowej – 15 lipca 2017 r.