Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, że w dniach 27-28 kwietnia br. podatnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego PIT za rok 2016 do godziny 18:00.

Jednocześnie informujemy, że Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniem nr 9 z dnia 29 marca 2017r. ustalił 2 maja br. dniem wolnym od pracy dla urzędników administracji rządowej, jednak mając na uwadze upływający w dniu 2 maja 2017r. termin złożenia zeznania PIT za rok 2016, tut. Urząd będzie pełnił dyżur w dniu 2 maja br. w godz. od 7:15 do 18:00 w celu umożliwienia podatnikom prawidłowej realizacji obowiązku złożenia zeznania PIT za 2016 rok.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zachęca do przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną, korzystając m.in. ze strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie) wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze oraz mogą skorzystać z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Wszystkie informacje o akcji „Szybki PIT” są dostępne również na stronie: www.malopolskie.kas.gov.pl Zachęcamy do skorzystania z internetowej formy rozliczenia.