15 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 rok.
ARiMR apeluje, by nie czekać ze złożeniem wniosku do ostatnich dni. Rolnicy unikną w ten sposób kolejek i zapewnią sobie szybką i sprawną obsługę. 

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie, trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w biurze powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub skorzystać z aplikacji e-wniosek.

Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawianie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich.

Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest  niekompletny, kierownik biura powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o konieczność ich usunięcia w terminie do 9 czerwca 2017 r.

W przypadku, gdy  rolnik nie usunie braków do 9 czerwca wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.

Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. do 15 maja, może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał szansę zrobić to do 9 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszone o 1% .

W ostatnich dniach przyjmowania wniosków biura powiatowe Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR będą czynne: 

  • 27 kwietnia do 28 kwietnia – w godzinach 7.30 do 18.00
  • 2 maja – w godzinach 7.30 do 15.30
  • 4 do 5 maja – w godzinach 6.00 do 20.00
  • 6 maja (sobota) – w godzinach od 7.30 do 15.30
  • 8 maja do 13 maja – w godzinach 6.00-20.00
  • 15 maja – w godzinach 6.00 do 22.00.

Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych w biurach powiatowych ARiMR.
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk.