W dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 18.00 w Urzędzie Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski