W dniu 11 maja 2017 roku o godzinie 17.00 w Urzędzie
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla