WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity -Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Polanka Wielka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego tj.:

– działka nr 165/4
– działka nr 167/15
zabudowanych budynkiem starej szkoły, oraz
– działka nr 167/5
położonej w Polance Wielkiej przy ul. Długiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pokój 4 lub pod nr tel. (033) 8488-008 wew.41.

Wykaz

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Gałgan