Urząd Skarbowy przedstawia harmonogram szkoleń, które w najbliższych dniach odbędą się w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu.

– w dniu 31 maja 2017r. godz. 10:00, siedziba Urzędu pok.20 – szkolenie z cyklu ,,Wiedza w pigułce” – podstawowe informacje z zakresu rejestracji działalności gospodarczej, form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów/dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– w dniu 05 czerwca 2017r. godz. 15:30, siedziba Urzędu pok. 20 – szkolenie na temat: Platforma ePUAP – wysyłanie dokumentów do podmiotu publicznego przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego,

– w dniu 06 czerwca 2017 r. godz.09:00, siedziba Urzędu pok. 20 – szkolenie na temat: Platforma ePUAP – wysyłanie dokumentów do podmiotu publicznego przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego,

– w dniu 7 czerwca 2017r. godz. 11:00, siedziba Urzędu pok. 20 – szkolenie z cyklu ,,Wiedza w pigułce” – podstawowe informacje w zakresie opodatkowania spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych.