W dniach 6 – 8 czerwca br. (termin zapasowy 9 czerwca br.) zostanie przeprowadzone ćwiczenie systemu alarmowania  z użyciem akustycznego sygnału alarmowego. W tym dniach zostaną uruchomione syreny alarmowe, które wygenerują sygnał ogłoszenie alarmu o zagrożeniu atakiem z powietrza„ modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut”, odwołanie alarmu „ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut”.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan