W dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 8.30, w jednostkach oświatowych odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury. Komisja rozpocznie swoje posiedzenie w Szkole Podstawowej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski