Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej informuje o realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów dotychczasowych klas szóstych.