W dniu 29 czerwca 2017 roku o godzinie 18.00, w PZOZ w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Komisji
/-/ Iwona Knapik