W dniu 19 lipca 2017 roku o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski