WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity -Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz   nieruchomości   stanowiących własność gminy Polanka Wielka  przeznaczonej    do   sprzedaży w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego oznaczonych numerem działek:  dz. 165/4, dz. 167/15, dz. 167/5.

Treść wykazu

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan